OEKO-TEX STANDARD 100 CERTIFICATION

Oeko Tex Standard 100 certifikuje, že textílie sú úplne bez rakovinotvorných látek, alergénov, dráždivých zložiek a iných všeobecne pre človeka škodlivých látok. Sú povolené na základe technických analýz produktov používaných na výrobu textilných výrobkov.

Výsledky experimentálnych testov Oeko Tex Standard 100 od roku 1992 dokladajú poprední výrobcovia textílií a odevov.

 

OEKO-TEX certifikácia

  • Látky vyhovujú vyhláškam a zákonom 194/1999 (implementation of Directive 96/74/ECEC)
  • Látky sú bez zložiek obsahujúcich formaldehyd alebo jeho stopy nepresahujú limit vyhlásený japonským nariadením (zákon 112 of 12/10/73).
  • Pri spracovaní nebola látka podrobená chemickému ošetreniu, ktoré by mohlo vylučovať škodlivé látky podľa predpisu nemeckého ministerstva pre zdravotné záležitosti z 10/04/92 s jeho dodatkami.
  • Príslušenstvo neobsahuje nikel _ upravené smernicou 76/769/EEC (12. dodatok smernice 94/27/EC) a legislatívny dekrét z 21. marca 2000 talianského ministerstva zdravotníctva.
  • Test nebezpečných materiálov": farby po farbení látky spĺňajú aktuálne požiadavky európskej legislatívy, sú certifikované ako OEAK-TEX Standard 100 trieda II (produkty v priamom kontakte s pokožkou) a neobsahujú azofarbivá.
  • Farbivá používané na prenosovú tlač neobsahujú azofarbivá, ktoré sú zakázané Európskou smernicou 2002/61 EC.

OEKO-TEX certifikácia, spňuje všetky OEKO-TEX STANDART 100:

DISTRIBUTOR:
AG Sport, s.r.o.
Nová Ves 2220
Dunajská Streda, 92901
tel.: +421 31 551 15 29
e-mail: info@erreasport.sk
GSM: +421 903 720 666